Vijesti

Sramna, antibosanska odluka, anticivilizacijska odluka Univerzitetu 'Džemal Bijedić' u Mostaru - neće biti upisa studenata na Odsjek za bosanski jezik i književnost

Sramna, antibosanska odluka, anticivilizacijska odluka  Univerzitetu ''Džemal Bijedić'' u Mostaru - neće biti upisa studenata na Odsjek za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka
Bosanski jezik ima svoje utemeljenje u stotinama godina historije države BiH. Bosanski jezik je i jezik bosanskog duha i ideja Bosne, koji se najbolje izražavaju u i sa tim jezikom. Kontinuirano negiranja bosanskog jezika je jedan od ključnih segmenata velikonacionalističkih, antibosanskih  politika. Na kontinuirano negiranje bosanskog jezika je opasno odgovoriti šutnjom i pasivnošÄ‡u. Ovdje treba da se uključe insitucije na svim nivoima. Za taj proces odavno postoje sudske činjenice, a sada i moralne i ljudske. Bez obzira na odluku Univerziteta u Mostaru koja se navodno pravda brojem upisanih studenata, bosanski jezik je bio, jeste i ostat će ključna dimenzija države BiH. Negiranje bosanskog jezika je negiranje bošnjačkog naroda i negiranje države BiH. Izgubiti jezički identitet znači izgubiti nacionalni identitet, ali što je još važinije izgubiti i vlastiti kulturni identitet. Bošnjaci kao evropski, kosmopolitski narod sa svojom državom u Evropi imaju pravo da svoj jezik imenuju bosanskim, da ga uče na cijeloj teritoriji svoje domovine. Bosanski jezik je bio, jeste i ostat će ključna dimenzija države BiH po kojoj je ona jedinstvenija od svih drugih zemalja sa zajedničkom jezično govornom supstancom.
IGK

Vijesti: