Vijesti

Za vrijeme nedavnog boravka u Ambasadi BiH u SAD

Za vrijeme nedavnog boravka u Ambasadi BiH u SAD u prisustvu ambasadora BiH u SAD Haris Hrle, koji je upravo završio vrlo uspješnu diplomatsku misiju u Washington DC, veoma zanimljiv susret sa Tom Countryman, bivšim zamjenikom američkog državnog sekretara za pitanja Euroazije pri State departmentu, bivšim članom administracija predsjednika Barack Obama i Donald Trump, intelektualcem i političarem koji je završio Harvard Kennedy School. Razgovor o geopolitičkim i strategijskim pitanjima u svijetu sa posebnim osvrtom na Balkan i BiH. Mnogo se naučilo iz razgovora.
/E.R./

Vijesti: