Vijesti

Umjesto da nova srpska politika prizna greške režima, ratnog zločinca Miloševića i intenzivira bolje odnose sa BiH, oni čine sve da ojačaju nacionalistički pokret u Srbiji i RS i izazovu raspad BiH

Umjesto da nova srpska politika prizna greške režima, ratnog zločinca Miloševića i intenzivira bolje odnose sa BiH, oni čine sve da ojačaju nacionalistički pokret u Srbiji i RS i izazovu raspad BiH. Umjesto priznanja genocida u BiH, nastoji se negirati i minimalizirati sudske činjenice o agresiji i genocidu. O tome bi po njima trebalo da šuti BiH, trpe i šute žrtve i familije žrtava. Zborav je saučesništvo u zločinu. Nemamo pravo na zaborav! Borba za istinu i pravdu je osnova našeg postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Nije daleko vrijeme kada će negatori genocida i falsfikatori historijskih, sudskih dokazanih činjenica o genocidu u BiH biti poraženi. 

Vijesti: