Vijesti

Povodom još jednog brutalnog negiranja države BiH - negiranjem Dana državnosti - od strane Igora Crnatka, aktuelnog ministra vanjskih poslova.

12. 12. 2018.


Izjava za javnost

Povodom još jednog brutalnog negiranja države BiH - negiranjem Dana državnosti - od strane Igora Crnatka, aktuelnog ministra vanjskih poslova.

Nema nikakve rasprave o tome da li je ZAVNOBiH kamen temeljac savremene, moderne državnosti BiH.  Nema nikakve rasprave  o tome da je na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena državnost BiH. Nema nikakve rasprave  o tome da je  25. novembar proglašen Danom državnosti RBiH u martu 1995. godine. Parlament RBiH, internacionalno priznate zemlje, donio je zakon o proglašenju 25.novembra kao Dana državnosti, nakon čega je Predsjedništvo dalo proglašenje. To znači da je zakon po kojem slavimo Dan državnosti i dalje na snazi, i jedino može biti promijenjen od strane Parlamentarne skupštine BiH, što nije do dana današnjeg urađeno.  Nema nikakve rasprave o tome da ovaj zakon formalnopravno obavezuje sve institucije u BiH da obilježavaju ovaj historijski datum koji je tako validan na cijelom prostoru BiH. Zato Igor Crnadak i svi njemu slični koji se suprotstavljaju proslavi Dana državnosti nalaze se u antidržavnoj i  protivpravnoj antibosanskoj koaliciji, na liniji laži, krivde, protiv osnovnih ljudskih prava i sloboda, zapravo protiv države koja ih dobro plaća. Patriote BiH su dužne progovoriti o ovom antibosanskom, neljudskom i antidržavnom slučaju ministra. Svi državotvorni građani BiH bilo gdje da se nalaze moraju se organizovano suprostaviti antibosanskom djelovanju jer bosanski politički i akademski faktor i dalje uglavnom šuti. Čast izuzecima.  Crnatkovo negiranje 25. novembra kao Dana državnosti BiH samo je još jedan u nizu dokaza da politička pozicija i opozicija u manjem bh. entitetu principe svoga djelovanja temelji na ideologiji fašizma i genocida, negirajući sve antifašističke vrijednosti u BiH. Kontinuirano negiranja Dana državnosti BiH je jedan od ključnih segmenata velikosrpske politike. To negiranje  je još jedan dokaz nemogućnosti opstojanja entiteta nastalog na rezultatima genocidu i tako  dobrano homogeniziranom, s permanentnom separatističkom intencijom.  
Emir Ramić

Vijesti: