Vijesti

In Memoriam Profesor Hidajet Repovac

In Memoriam Profesor Hidajet Repovac
Sa najvećom tugom obavještavamo javnost da je danas u 11.30, nakon trodnevnog intenzivnog lječničkog tretmana, preminuo prof.dr. Hidajet Repovac. Profesor Emeritus Hidajet Repovac cijeli svoj radni vijek bio je na Fakultetu političkih nauka profesor sociologije kulture, dekan matičnog i drugih fakulteta, učesnik brojnih domaćih i inostranih naučnih skupova i istaknuta javna ličnost. Bio je uvijek naročito senzibilan na sva kulturna, politička dešavanja i društvene procese u BiH. Sa posebnim temperamentom i ljudskom zabrinutošću govorio je o današnjim društvenim kontraverzama, akterima i posljedicama razaranja bosanskohercegovačkog društva. Vjerovao je da je kultura zajedničkog života najsigurniji bedem očuvanja države, mira i sigurnosti svakog čovjeka u BiH. Bio je moj profesor od koga sam zaista mnogo naučio ne samo o sociologiji kulture, već i o mnogim sociološkim društvenim fenomenima i pojavama. Porodici, prijateljima i kolegama izražavamo saučeće. Neka mu je lahka bosanskohercegovačka zemlja.
Profesor Emir Ramić
Direktor IGK

Vijesti: