Vijesti

Saopćenje povodom 9. januara Dana početka genocida u BiH

07. 01. 2019.

Saopćenje povodom 9. januara Dana početka genocida u BiH

Sramno je da se u eri demokratije, zaštite ljudskih prava i sloboda, u središtu ujedinjene Evrope obilježava dan entiteta RS, koji podsjeća na agresiju i genocid i pokušaj uništenja države BiH.

Temelji entiteta RS na tlu BiH postavljeni su na masovnim grobnicama, prije svega Bošnjaka i najmonstruoznijim zločinima koje današnji civilizirani čovjek jedva može pojmiti. Danas taj entitet sa svojim političkim predstavnicima, nastavlja ideju stvaranja Velike Srbije na račun BiH, baštineći ideju zločinaca kojima se sudi, ili je već presuđeno, za agresiju, ratne zločine i genocid. Danas je taj entitet primjer aparthejda u Evropi u kojem se krše osnovna ljudska prava i slobode mnogih građana, prije svega Bošnjaka.

I danas politički establišment entiteta RS negira bošnjački narod, njihovu historiju, kulturu, tradiciju i jezik, kao i suverenitet, cjelovitost, teritorijalni integritet i državnost BiH.

Presuda Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine je najsnažniji argument za ostvarivanje prava žrtava agresije i genocida u BiH te najbolji instrument za vraćanja dostojanstva jednoj evropskoj državi i članici UN-a, kao i vraćanje dostojanstva svim njenim građanima, žrtvama agresije i genocida. U pravnoj praksi, nepovredivo je pravo na nepriznavanje rezultata genocida, zločina za koji ne postoji zastarijevanje.

Smatramo da je, sa stanovišta univerzalnih ljudskih principa i vrijednosti, anticivilizacijski proslavljati 9. januar kao dan entiteta RS. Taj dan simbolizira početak političkog i pravnog, a nakon toga i sveopšteg agresivno genocidnog nasilja koje je izabralo političko vođstvo, koje je stajalo iza projekta entiteta RS. Upravo je ono počelo djelovati protivno Ustavu i zakonima RBiH i protivno mehanizmima demokratije, dogovora i zajednički prihvatljivih rješenja. Složena politička, etnička i druga pitanja RBiH je počelo rješavati političkim nasiljem iza kojeg je stajao osmišljen i pripremljen koncept i snage fizičkog, agresivno genocidnog nasilja. Dan entiteta RS označava početak sistematskog i planiranog udruženog zločinačkog poduhvata protiv države, RBiH i njenog najbrojnijeg naroda, Bošnjaka. 

Naglašavamo da je kontinuirano negiranje zločina agresije i genocida, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda povratnika i nasilna zabrana sjećanja za žrtve i svjedoke agresije i genocida od strane političkog establišmenta entiteta RS nastavak agresije i genocida u novim okolnostima i drugim sredstvima, ali sa potpuno istim ciljem.

Podsječamo da je Ustavni sud BiH odlučio da je 9. januar - dan entiteta RS neustavan. Ustavni sud je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta RS nije u skladu sa Ustavom BiH, te da krši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kanadska vlada je takođe podržala odluku Ustavnog suda BiH.

Imajući u vidu da je Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio vojni, policijski i politički establišment entiteta RS za genocid, da su navedene presude najvećih svjetskih sudskih autoriteta politički potvrđene rezolucijama i deklaracijama parlamenata više od 30 država, uključujući američki Kongres i Senat, kanadski Parlament, australijski Parlament i evropski Parlament, te posebno imajući u vidu da je Ustavni sud BiH ocjenio antidržavnim i antiustavnim obilježavanje 9. januara, smtramo sramnim, anticivilizacijskim, antibosanskim i nemoralnim da se obilježava 9. januar kao dan entiteta RS, pozivamo sve sve bošnjačke i probosanske organizacije i zajednice u SAD i Kanadi da 9. januar koji podsjeća na užas agresije i genocida i pokušaj uništenja države BiH obilježe kao Dan početka genocida u BiH. Pravo je na bosanskohercegovačkoj strani u ovome povijesnom trenutku i to moramo iskoristiti zarad budućnosti države BiH.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}

Vijesti: