Vijesti

“Ali smrt nije kraj jer smrti zapravo i nema” Hvala ti profesore Grebo za sve što si učinio za Bosnu i Hercegovinu.

“Ali smrt nije kraj jer smrti zapravo i nema”
Hvala ti profesore Grebo za sve što si učinio za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Grebo je bio na straži Bosne i Hercegovine, na straži svakog čovjeka dobre volje. Svijedok je Ideje Bosne i bosanskog duha koji nastavlja svijedočiti bosanskohercegovačku ideju i duh i poslije fizičkog odlaska. Patriota sa historijskom ulogom. Intelektualac koji je dao lični doprinos uvođenju pluralizma u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je da se u Bosni i Hercegovini danas spomenu ljudska prava, a da se ne spomene i ne pomisli na našeg profesora Zdravka Grebu. Borio se za bolju Bosnu i Hercegovinu istinom i pravdom. Ali prije svega je bio čovjek. Uvijek je bio tamo gdje su ljudi patili od nepravde i gdje su uskraćivana ljudska prava. Nije se mirio ni sa kojom vrstom poraza. Bosna i Hercegovina je ostala bez velikog intelektualca koji je čitav svoj život stavio u funkciju borbe za bolju državu i društvo. Profesore, činio si nas sviju boljim, pravednijim i pametnijima. Neka ti je lahka bosanskohercegovačka zemlja.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: