Vijesti

Reakcija Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} na prilog Radio Televizije Republike Srpske pod nazivom: "Peticija Bošnjaka u parlamentu Kanade; Srpska zajednica u kampanji", objavljenog 30. 01. 2019.

Reakcija Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} na   prilog Radio Televizije Republike Srpske pod nazivom: "Peticija Bošnjaka u parlamentu Kanade; Srpska zajednica u kampanji", objavljenog 30. 01. 2019.
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=324711  

Peticijom e-1837 tražimo od Vlade Kanade krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi. Na taj način institucionalno, upotrebom sudskih, naučnoistraživačkih i historijskih činjenica štitimo od zaborava žrtve genocida u Srebrenici i dostojanstveno ih se sjećamo. U vremenu kada se genocid falsifikuje, osporava, poriče, biti ravnodušan na negiranje genocida značilo bi učiniti nas saučesnicima genocida. Istina o genocidu je neumoljiva i neopoziva, a njeno omalovažavanje je uvreda kako za žrtve, preživjele žrtve, tako i za države BiH i Kanadu. Oni koji bi trebali da dožive katarzu koje nema, morali bi da znaju da se ponos naroda ne može graditi na laži. Takvu laž posebno ne trpi kanadska pravna država. Odnos Radio Televizije Republike Srpske prema istini i pravdi o genocidu u Srebrenici, posebno odnos prema sponozru peticije e-1837, Brianu Masse, jednom od najuglednijih članova Kanadskog parlamenta, velikog prijatelja države BiH, te velikog borca za ljudska prava, slobode, istinu i pravdu u svijetu, te odnos prema inicijatoru peticije, profesora Emira Ramića, čovjeka koji kroz misiju borbe za istinu i pravdu vidi ostvarivanje ideala Ideje Bosne i Bosanskog duha, predstavlja njihovu, ali i sramotu njihovih naredbodavaca.
 
Peticijom e-1837 odgovoramo potomcima žrtava genocida koji žive u Kanadi na njihova pitanja o istini i pravdi. Srebrenica je platila cijenu Miloševićeve, ali i globalne dehumanizacije. Peticjom podsjećamo na žrtve, ne želimo da umru po drugi put, uzimamo sjećanje na prošlost kao pouku za budućnost, za budući zajednički život. Mi se tako sjećamo žrtava, a negatori genocida mogu da se samo srame svojim anticivilizacijskim akcijama. 

Podsjećamo Radio Televiziju Republike Srpske da Kanada ima institucionalni, državni i odgovorni odnos prema kulturi sjećanja jer istinski želi istinu o genocidu u Srebrenici i pravdu za žrtve tog zločina. Institucionalni kanadski odnos prema genocidu u Srebrenici se ogleda u: jednoglasno u Kanadskom parlamentu usvojene dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i na osnovu tih rezolucija 11. juli je u Kanadi proglašen Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, genocid u Srebrenici se izučava u pojedinim kanadskim školama i fakultetima, u kanadskom gradu Windsoru je oktriven spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, cvijet Srebrenice, simbol genocida u Srebrenici ali i simbol svih genocida u svijetu, je uručen članovima Kanadskog parlamenta, u kanadskom Muzeju za ljudska prava u Vinipeku je otvorena stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici, o agresiji na BiH i genocidu protiv njenih građana, posebno Bošnjaka je govoreno u Kanadskom parlamentu, ali i u parlamentima mnogih drugih zemalja, pokrenuta je parlamentarna peticija e-1837 za krivično gonjenje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi.

Negatori genocida trebaju da znaju, ali i priznaju da je genocid u Srebrenici nakon holokausta prvi pravno verifiviciran genocid u Evropi, što znači da ima i pravnu i hostorijsku validnost. Zato je negiranje genocida u Srebrenici kriminalni čin, a ne sloboda govora. Podvoditi proslavu genocida pod slobodu govora, takođe je kriminalni čin i saučesništvo u proslavi genocida. Negiranje genocida predstavlja novo civilizacijsko posrnuće i nastavak genocidnih aktinosti. Kao velikosrpski revizionisti pokušavaju sakriti sve tragove svojih zločina u BiH, te nastaviti s daljnjom destrukcijom države BiH, prebacujući teren svojih medijskih anticivilizacijskih aktivnosti i na državu Kanadu. 

Negiranjem genocida u Srebrenici, oni pokazuju da ne priznaju internacionali poredak i haške presude, da iz prevaziđenog organskog koncepta nacije razvijaju negaciju prema svima koji se ne uklapaju u “homogenu” etničku grupu. Oni se kontinuirano služe ruskim silnicama i uzalud se pokušavaju predstaviti u drugačijem svjetlu koje uzalud sakriva da je u BiH počinjen genocid i drugi zločini protiv čovječnosti i ratni zločin. 

Pokušaji da se negira genocid samo će voditi novim sukobima i prekidima saradnje između naroda i država.
Radio Televizija Republike Srpske treba konačno biti svjesna da je pravednost prva vrlina društvenih institucija, posebno kanadskih, kao što je istina prva vrlina sistema mišljenja, posebno kanadskog. Medijsko negiranje genocida i pokušaj revizije historijskih, sudskih i naučnoistraživačkih činjenica odbacujemo jer je neistinito. Anticivilizacijski, dehumanizovani, medijski napadi na istinu i pravdu se moraju javno osuditi, jer su nepravedni, usmjerene protiv mira i stabilnosti u državi BiH i regionu. Medijska agresivnost prema istini i pravdi, njeno oholo ponašanje prema žrtvma agresije i genocida u i van BiH nema mjesta u dobru, miru i sigurnosti u Kanadi i cijelom svijetu. Ko misli protiv povijesti dolazi na margine povijesti, osuđen od povijesti. Provincijska, medijska hajka na istinu i pravdu je naše najbolje sredstvo u realizaciji zahtijeva peticije - krivično gonjenje negatora genocida u Srebrenici u Kandi.


Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: