Vijesti

O Dodiku

Neshvatljivo je da onaj ko negira državu BiH, ko se nalazi na crnoj američkoj listi, ko negira međunarodno pravo, istinu i pravdu, vodi tu istu državu primjaći ogromnu platu za to. Prošlo je vrijeme nametanja "istina" od strane udružene srpsko hrvatske antibosanske koalicije o državi BiH. Bosanski patrioti su se uspjeli suprotstaviti rušilačkim nacionalizmima i zaustave ih na bosanskohercegovačkoj zemlji. Računajte na te patriote ma gdje bili koji se nikada neće odreći svoje države BiH, potpune istine o zločinima i potpune pravde za žrtve tih zločina.
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: