Vijesti

U pismu Instituta za istraživanje genocida Kanada premijeru Kanade Džastin Trudo povodom četničkog okupljanja u Višegradu i nečasnog intervjua bivšeg komandanta Mirovnih snaga u BiH Luisa Mekenzia za "Večernje Novosti" datog na isti dan četničkog okupljanja se između ostalog kaže:

11. 03. 2019.

U pismu Instituta za istraživanje genocida Kanada premijeru Kanade Džastin Trudo povodom četničkog okupljanja u Višegradu i nečasnog intervjua bivšeg komandanta Mirovnih snaga u BiH Luisa Mekenzia za "Večernje Novosti" datog na isti dan četničkog okupljanja se između ostalog kaže:

"Kontinuirano neofašističko okupljanje u bosanskohercegovačkom gradu Višegradu u organizaciji Ravnogorskog četničkog pokreta, koje je praćeno četničkim pjesmama i veličanjem ratnih zločina iz posljednjeg rata u BiH, kao i iz Drugog svjetskog rata je stravična prijetnja miru i stabilnosti, slobodi i demokratiji ne samo u BiH, već u cijelom svijetu.

Historijska je istina, zasnovana na brojnoj dokumentacionoj građi da je Ravnogorski četnički pokret fašističkog i zločinačnog, genocidnog karaktera. Kanadskoj historijskoj nauci su poznati politički program i ciljevi Ravnogorskog četničkog pokreta. Polazna tačka je ideja vodilja o “Velikoj i homogenoj Srbiji”, koja se temeljila na shvatanju da Srbi trebaju biti vodeća nacija na Balkanu. U tom cilju je, radi formiranja takve države i okupljanja svih Srba u jednoj državi zbog “spasavanja srpstva”, agresivni rat zagovaran kao nužnost. U cilju ostvarivanja homogene srpske državne zajednice, četnički planovi su predviđali integralno istrebljenje i čišćenje BiH, Sandžaka, Kosova od Bošnjaka i Hrvata. Po tom programu za Bošnjake nije bilo mjesta u etnički čistoj “Velikoj Srbiji”. Svi četnički programski dokumenti su isticali potpuno fizičko istrebljenje Bošnjaka.

Okupljanje Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu je nastavak srpske nacionalističke ideologije, politike i prakse koja ima svoj kontinuitet punih 200 godina. Kontinuitet ideologije, politike i prakse srpskog velikodržavnog projekta (“svi Srbi u jednoj državi”) je ponovo devedesetih godina XX stoljeća obnovljen i eskalirao osvajačkim ratovima i brojnim drugim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocidom nad Bošnjacima u BiH (u svim okupiranim mjestima i gradovima u opsadi, uključujući i na teritoriji Ujedinjenih nacija – u sigurnim zonama Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu, Bihaću i Tuzli).  

Institut za istraživanje genocida Kanada je više puta upozoravao Vladu Kanade o djelovanju i fašističkim okupljanjima Ravnogorskog četničkog pokreta ne samo u BiH, već i Kanadi. Čak sredstva kanadskih fondova su korištena za izgradnju četničkih imanja, muzeja i izgradnji bista četničkom vođi Draži Mihailoviću. To ponižava Kanađane, žrtve genocida u BiH, ali i najozbiljnije narušava ugled kanadske države u svijetu.

Više puta smo informisali Vladu Kanade i o neljudskom djelovanju kanadskog generala Luisa Mekenzia, bivšeg komandanta Mirovnih snaga UN u BiH, koji je svojim ponašanjem direktno kršio pravila Međunarodnog prava za vrijeme rata u BiH i postupao protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, čime je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Nadležno tužilaštvo u BiH je prije više godina podnijelo zahtjev za sprovođenje istrage protiv generala Luisa Mekenzia. Posao nije nikada završen.

Baš na dan fašističkog okupljanja članova Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, 10. marta 2019. godine, Luis Mekenzi je dao intervju za  "Večernje Novosti", u kome je ponizio ne samo žrtve agresije i genocida u BiH, već i UN i posebno Kanadu. U inervju Mekenzi ponižava međunarodne sudove nazivajući ih pristrasnim. Intervenciju NATO u Srbiji naziva agresijom. Oslobađanje Nasera Orića sramotnom. Negira genocid u Srebrenici, nazivajući ga zločinom. Mekenzi u intervju kaže: " U Srebrenici se 1995. dogodio ratni zločin, ali ne i genocid. Prethodno, ratni zločin nad Srbima u selima oko Srebrenice počinile su trupe koje je vodio Naser Orić. Njegove jedinice su izlazile iz enklava koje su štitile snage UN i činile zverstva nad Srbima. To je, takođe, ratni zločin. O genocidu nad Bošnjacima ne može da se govori jer su snage bosanskih Srba uredno evakuisale sve civile, žene, decu i starce iz rejona borbenih dejstava". Iz intervjua se jasno vidi kontinuitet prosrpskog djelovanja kanadskog generala.
Kompletan intervju generala Luisa Mekenzia:
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:781959-Luis-Mekenzi-Bombe-na-Srbiju-najveca-greska-NATO?fbclid=IwAR3-CCO57EbjHDY76_g69l9C_pFUewSAwK6nDKcGOGs-l_tpy5O1PS7-P2c

Kanada je dokazani prijatelj BiH. Parlament Kanade je usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici. Tako je kanadska država osudila i priznala taj genocid, te utvrdila 11. juli kao Dan komemoracije žrtvama genocida. Navedene rezolucije su dovoljna osnova da Vlada Kanade potpuno zabrani djelovanje Ravnogorskog četničkog pokreta, posebno njegovo finansiranje i okupljanje njegovih članova. Time će dati veliki doprinos istini i pravdi. Krajnije je vrijeme da Kanada ispita i procesuira neljudsko djelovanje generala Luisa Mekenzia u BiH, ne samo zbog žrtava silovanja u BiH, već i zbog ugleda Kanade u svijetu. To isto važi i za UN. Postoji obimna dokumentacija o neljudskom djelovanju generala Mekenzia o čemu smo u više navrata informisali Vladu Kanade i UN.

Antifašistčka Kanada ne smije šutjeti na otvorenu propagandu fašističkih ciljeva i ideologija koji su trebali biti poraženi još u Drugom svijetskom ratu. Šutnja prema ekspanziji četničkog pokreta u BiH i Kanadi je znak da fašizam nije pobjeđen, da ljudska prava i slobode nisu zaštičeni, da zavjetovano ne poslije holokausta nije zaživjelo, da čovjek i civilizacija nemaju odgovore na agresivno genocidne izazove fašizma. Pozivamo Vas da ne dozvolite da se od zločinca produkuje žrtva. Žrtve četničkog pokreta nisu bili samo bosanskohercegovački antifašisti, već i antifašistički pokret u Kanadi. Više od 50 hiljada Kanađana je dalo svoje životu u borbi protiv fašizma u Drugom svijetskom ratu. Kanađani su dali doprinos i u mirovnim operacijama u BiH za vrijeme zadnje agresije. Četnici su zarobljene kanadske vojnike držali kao taoce, strašno ih ponižavajući. U ime tih časnih Kanađana pozivamo Vas da proces napretka Srbije i BiH za ulazak u Evropsku uniju uslovite sa zabranom djelovanja četničkog pokreta u tim državama. Pozivamo Vas da potpunom zabranom djelovanja Ravnogorskog četničkog pokreta u Kanadi, ojačate lidersku poziciju Kanade u borbi za istinu, pravdu, slobodu, ljudsko dostojanstvo, mir i stabilnost u svijetu

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: