Vijesti

Saopćenje povodom uvrijedljivih natpisa sa nacističkim porukama na ulazu u harem Čaršijske džamije u Prijedoru i na garaži čaršijske džamije

 

 
07. 03. 2019.

Saopćenje povodom uvrijedljivih natpisa sa nacističkim porukama na ulazu u harem Čaršijske džamije u Prijedoru i na garaži čaršijske džamije

Institut za istraživanje genocida Kanada najoštrije osuđujući ekstremno uvrijedljive natpise sa nacističkim porukama na ulazu u harem Čaršijske džamije u Prijedoru i na garaži čaršijske džamije, upozorava još jednom da svijet nije u potpunosti spreman da uči na primjerima zločina genocida u Prijedoru, a oni u čije ime je počinjen, ne pokazuju želju da čuju i vide razmjere zločina i patnju koja je žrtvi nanesena. Nacističke poruke na muslimanskim vjerskim objektima je samo jedan u nizu znakova da je u Prijedoru i dalje prisutno masovno kršenje ljudskih prava prognanika i povratnika, preživjelih žrtava i svjedoka zločina. Frustrirane općinske vlasti Prijedora nikada nisu javno priznale djela tadašnjih zločinačkih vlasti i odale pokajanje za patnje kroz koje su prošle na hiljade Bošnjaka i Hrvata, te pružile ruku pomirenja i pokajanja.

Navedeni nacistički simboli su izraz kontinuiranog ponižavanja prijedorskih Bošnjake sa ciljem širenja straha među porodicama ubijenih i nestalih. Istovremeno se Prijedorom slobodno šetaju ratni zločinci zauzimajući pozicije u lokalnoj vlasti. Dozvoljavaju se skupovi fašističkih grupa protiv kojih su se Prijedorčani i svi antifašisti borili u Drugom svjetskom ratu, a žrtvama zabranjuje pravo na sjećanje. 

Šutnja u vezi navedenih nacionalističkih ispada koji još više dehumaniziraju preživjele žrtve genocida, šutnja od strane prijedorske aktuelne vlasti, bosanskohercegovačke, posebno bošnjačke vlasti i šutnja svijeta ide samo u prilog negatorima genocida u Prijedoru koga je nauka o genocidu dokazala. U prijedorskom slučaju, možemo slobodno dodati novu fazu – trijumfalizam – slavljenje zločina.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
 
 
 
 

Vijesti: