Vijesti

Srbija i Hrvatska nikada nisu priznale, teritorijalni integritet, politički subjektivitet i suverenitet države BiH.

Srbija i Hrvatska nikada nisu priznale, teritorijalni integritet, politički subjektivitet i suverenitet države BiH. To nepriznavanje je matrica antibosanske politike koja se prije svega ogleda u nametanju antibosanske teorije i prakse da su u BiH suvereni narodi, a ne da je suverena država BiH. Kroz afirmiciju principa suverenosti naroda u odnosu na suverenitet države, pokušava se dovršiti ono što se nije završilo u agresiji i genocidu, podjela BiH. Na toj matrici se vaspitaju mlade generacije o BiH kao nemogućoj državi. Navedena antibosanska kampanja se sve više prenosi u dijasporu, posebno sjevernoameričku dijasporu. Radi se o ofanzivi udružene antibosanske politike putem osnivanja raznih paradiplomatskih predstavništava, ilegalnih organizacija i zajednica. Za paradiplomatske udružene antibosanske politike i prakse, najodgovornija je država BiH, ali odgovorni smo i mi – bosanskohercegovački državljani koji statusom i porijeklom, s vanjske strane – iz dijaspore, posebno iz Sjeverne Amerike, moramo i hoćemo zaštititi interese bosanskohercegovačke države. Udružena paradiplomatska, antibosanska koalicija, koja je za mjesto svog udruženja, ne slučajno, izabrala teren Sjeverne Amerike, proturječi svojoj bosanskohercegovačkoj državi koju zapravo ne prizna, a navodno diplomatski predstavlja, ali i proturječi i općim, univerzalnim principima ljudskih prava i sloboda, demokratije i meÄ‘unarodno priznatih konvencija.  Navedena antibosanska koalicija saraÄ‘uje sa onim faktorima u diplomatiji BiH koji ruše vlastitu državu, a pritom niko ih ne sankcionira niti procesuira. Rušitelji BiH su zauzeli mjesta u diplomatiji koja zapravo nije državna diplomatija. Mlade generacije u dijaspori treba učiti o vrijednostima BiH, vrijednostima mira i slobode, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji. Jedan od najvažnijih ciljeva intenzivne antibosanske kampanje u Sjevernoj Americi je pokušaj da se potpuno promijeni karakter agresivno genocidnog rata na BiH. Planski se pokušava sakriti ono što je nauka davno dokazala, a presude internacionalnih sudova potvrdile, a to su: na RBiH izvršena je oružana agresija, na teritoriji nezavisne i meÄ‘unarodno priznate RBiH, članice UN, nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima, izvršen je zločin genocida. Radi se o ofanzivnom, organizovanom i planskom pokušaju antibosanske koalicije u Sjevernoj Americi u negiranju i prekrajanju navedenih naučnih i sudskih činjenica. Na ovako radikalno negiranje sudske i naučne istine, što je u principu negiranje meÄ‘unardne pravde i meÄ‘unarodnog prava ali, i meÄ‘unarodno priznate bosanskohercegovačke države u Sjevernoj Americi, potreban je jasan odgovor bosanske udružene koalicije u matici i dijaspori.
IGK

Vijesti: