Vijesti

Borba za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Borba za zaštitu ljudskih prava i sloboda i posebno borba protiv revizionista historije i negatora genocida je teška, ponekad i vrlo opasna. Ono što nam daje snagu jeste ubjeđenje da je borba za istinu i pravdu jedan od najvažnijih ljudskih i civilizacijskih ciljeva. Ljudska prava su osnova demokratije, slobode i mira, razvoja i pravde. Agresija i genocid u BiH su bili, jesu i biće još dugo strašna kušnja za načela upisana u Povelju UN. Agresija i genocid u BiH su pokazala da su ljudska prava kršena i ugrožena, te da ne postoje adekvatni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima UN su prihvatile stajalište da su ljudska prava univerzalna vrijednost i nisu uslovljena nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pripadnošću. Bošnjaci kao jedini narod u Evropi koji je u modernom dobu preživio agresije i genocide su izloženi nedopustivoj diskriminaciji ne samo u matici, već i u dijaspori. BiH nikada neće postati ljudska pustinja postavljena na masovnim grobnicama žrtava koju će antibosanska koalicija oblikovati po svojim potrebama, za svoje nacionalističke ciljeve. Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sjećaju prošlosti. IGK ostaje uz one kojima je još zabranjeno pravo na suze istine i pravde u ime budućnosti bez suza. BiH će se izboriti za svoju stvarnu državnu i društvenu slobodu, a ta borba je već počela u Sjevernoj Americi.
IGK

Vijesti: