Vijesti

Na današnji dan 7. aprila 1992. godine Kanada je priznala BiH

Na današnji dan 7. aprila 1992. godine Kanada je priznala BiH kao samostalnu i nezavisnu državu u njenim postojećim granicama. 7. april smatra se jednim od najznačajnijih datuma u historiji bosansko kanadskih državnih odnosa.
http://instituteforgenocide.org/?p=15310&lang=bs

Kanadske mirovne snage sa kontigentom od 4000 vojnika boravile su u svim mirovnim misijama u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992 do marta 2010. godine. MeÄ‘u 400 pripadnika UNPROFOR-a koji su od srpskih agresorskih vojnih i policijskih snaga zločinački uzeti kao taoci bilo je i KanaÄ‘ana. Kriza sa taocima osokolila je pripadnike vojnih i policijskih formacija manjeg bosanskohercegovačkog entiteta i Srbije da u narednom periodu intenziviraju napade na Srebrenicu i Žepu i ostvare planove iz Direktive br. 7, kao i djelimično iz “strateških ciljeva srpskog naroda” koja se odnosi na eliminisanje rijeke Drine kao granice izmeÄ‘u srpskih država. U meÄ‘uvremenu, u Bosni i Hercegovini su stizale snage za brze intervencije koje su trebale služiti kao pomoć pripadnicima UNPROFOR-a, ukoliko doÄ‘e do zračnih udara NATO-a. No, pravilo “dvostrukog ključa”, prema kojem je generalni sekretar UN trebao pozvati NATO na intervenciju, njihovo nedjelovanje i nesprečavanje genocida u Srebrenici, ohrabrujuća pisma specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN-a Yasushija Akashija Radovanu Karadžiću, sastanci Janvier – Mladić povodom oslobaÄ‘anja talaca, njihovi tajni dogovori, kao i Janvierovi javni otpori vojnoj intervenciji imali su za posljedicu činjenje genocida i u Srebrenici, te se konstatacija Radovana Karadžića – “Mi smo sretni što imamo UN s kojima sreÄ‘ujemo sve ove poslove”, pokazala kao precizno tačna.

Spomenuti treba i kanadskog generala Lewis MacKenzie. Bio je komandant UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu, februar-septembar 1992, prosrpski orijentisan, zastupao je tezu o “zaraćenim stranama” i, s tim u vezi, kako su “sve strane u ratu krive za zločine”, pri čemu je bezočno i besramno izmišljao da su “svi u Bosni i Hercegovini meÄ‘usobno pobili toliko mnogo majki i djece svojih suparnika”; umanjivao je razmjere zločina, kako on kaže, zvjerstava u Republici Bosni i Hercegovini, čime je negirao zločin genocida i na taj način i sam učestvovao u tom zločinu, učestvovao u silovanju Bošnjakinja. Sramna je šutnja političkih establišmenata Kanade, UN i Bosne i Hercegovine o ovom kanadskom generalu koji je ponizio Kanadu, UN, Bosnu i Hercegovinu i posebno žrtve agresije i genocida. U više navrata tražili smo  sudsko procesuiranje generala. UN su to na žalost odbile pravdajuću se imunitetom za generala. Politički i sudski establišment države Bosne i Hercegovine je ostao nijem na naša traženja. Država Kanada takoÄ‘e.  Zato vrijeme kompletno 19. poglavlje knjige „Izgledao sam dobro zbog vojnika“ pod nazivom „Optuženik za silovanje, opet“  Lewis McKenzie posvečuje aktivnostima profesora Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada. Za slućaj Lewis McKenzie jedino interesovanje pokazala je istaknuta kanadska novinarka CBC Carol Off, te u posljednje vrijeme istraživački novinari Radio Canada – CBC sa kojima Institut za istraživanje genocida Kanada saraÄ‘uje.

Žrtve genocida ipak nisu zaboravljene u Kanadi. Vlada Kanade počela je zvanično priznavati  genocid u Bosni i Hercegovini nakon što je 2010. godine Parlament usvojio Rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Danom sjećanja na žrtve genocida. Kanadska vlada u kontinuitetu na poseban način ispoljava senzibilitet i pijetet prema žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini. To potvrÄ‘uje dvije rezolucije Kanadskog parlamenta o genocidu u Srebrenici, stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava, jednoj od najuglednijih svjetskih muzejskih ustanova, izučavanje genocida u Bosni i Hercegovini u kanadskim školama, otkrivanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, prvom takvom komemorativnom spomen obilježju u Sjevernoj Americi, podjeli Cvijeta Srebrenice, simbola genocida, svim članovima Kanadskog parlamenta, proglašenje 11. jula Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, parlamentarnoj petici e-1837 kojom se od Vlade Kanade traži krivično procesuiranje negatora genocida u Srebrenici.. Zahvalni smo Vladi Kanade što je priznala bosanski jezik i nacionalni ime Bošnjak, što obilježava Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Priznanjem države BiH od Kanade, ona je postala subjektom međunarodnog prava. Ona je dobila pravo da postane članica Organizacije UN, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, kao i članica svih drugih međunarodnih organizacija i agencija.

7 . april smatra se jednim od najznačajnijih datuma u historiji bosansko kanadskih državnih odnosa.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: