Vijesti

DRŽAVI BIH JE HITNO POTREBNO PROFESIONALNO LOBIRANJE

DRŽAVI BIH JE HITNO POTREBNO PROFESIONALNO LOBIRANJE
Kucnuo je zadnji čas da se probosanski politički, ekonomski, kulturni i akademski potencijali u i van BiH ujedine u procesu formiranja profesionalnog lobiranja za bosanskohercegovačke državne interese. Katastrofalno je po državne interese BiH mišljenje ali i praksa da će SAD, Kanada, EU i UN same po sebi štititi državu BiH. U vremenu kada je meÄ‘unarodna zajednica izgubila status moralne zajednice i prešla u fazu interesne zajednice, bez profesionalnog lobiranja za državne interese BiH, veoma lahko se mogu ostvariti ratni ciljevi Srbije i Hrvatske, podjela države BiH. Podjeljena bosanska koalicija, podjela je duboko zahvatila i maticu i dijasporu, nije u stanju formirati minimum zajednički interesa za maksimalnu lobističku, profesionalnmu akciju u političkim centrima svijeta u cilju prvo odbrane, a zatim jačanja države BiH.
Podsjećam u drugom momorandumu SANU posebno poglavlje posvećeno je lobiranju. Kaže se: "Posebnu pažnju treba usmeriti prema zemljama koje nemaju čvrst stav po pitanju tzv. jedinstvene BiH i kojima je svejedno kakav će biti rasplet dogaÄ‘aja u BiH. Ukoliko bi se ove zemlje lobiranjem privolele na stav o podeli, onda bi broj i uticaj zemalja naklonjenih tzv. jedinstvenoj BiH bio u manjini." 
Podaci o lobiranju u korist RS-a, a protiv suvereniteta BiH ukazuju da su milioni dolara uloženi u realizaciju samo tog uputstva o odnosu prema međunarodnoj zajednici.
E.R./IGK

Vijesti: