Vijesti

Lobiranje za interese države Bosne i Hercegovine u Kanadskom parlamentu.

Lobiranje za interese države Bosne i Hercegovine u Kanadskom parlamentu.
Hvala Parlamentu i Vladi Kanade što uvažavaju prijedloge bosanskohercegovačke dijaspore u procesu lobiranja za državu Bosnu i Hercegovinu, posebno u procesu lobiranja za istinu i pravdu kao temelje bolje bosanskohercegovačke države i kao temelje mira i sigurnosti.
Lobbying for the interests of the State of Bosnia and Herzegovina in the Canadian Parliament.
Thank the Parliament and the Government of Canada for their respect for the proposals of the Bosnian Diaspora in the process of lobbying for the state of Bosnia and Herzegovina, especially in the process of lobbying for truth and justice as the foundations of a better Bosnian state and as a foundation of peace and security.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: