Vijesti

Harambašić Hasiba - BIBA

In memoriam  
Harambašić Hasiba - BIBA 
Lično sam poznavao Bibu, zubaricu, mučenicu koncentracionog logora smrti Omarska, svjedokinju strašnog zločina silovanja, velikog borca za istinu i pravdu. Otišla je na bolji svijet. Ostavila je iza sebe svjedočenje kao inspiraciju istraživačima i aktivistima u borbi za istinu i pravdu. Neka je Bibi lahka bosanskohercegovačka zemlja.
Emir Ramić  

Vijesti: