Vijesti

Najsnaznija odbrana drzave Bosne Srebrene je interancionalna institucionalizacija kulture sjecanja

Najsnaznija odbrana drzave Bosne Srebrene je interancionalna institucionalizacija kulture sjecanja na genocid u Srebrenici i BiH, proces koji je vec uzeo maha u dijaspori. Uskoro ako Bog da i u BiH. Bosna Srebrena svjedoči svoju neuništivost kroz kulturu sjećanja na krah i nemoć ljudske civilizacije na genocid u srebrenoj dolini kao univerzalni simbol ne samo genocida u BiH, vec i genocida u svijetu.
/E. R./
Najsnaznija odbrana drzave Bosne Srebrene je interancionalna institucionalizacija kulture sjecanja na genocid u Srebrenici i BiH, proces koji je vec uzeo maha u dijaspori. Uskoro ako Bog da i u BiH. Bosna Srebrena svjedoči svoju neuništivost kroz kulturu sjećanja na krah i nemoć ljudske civilizacije na genocid u srebrenoj dolini kao univerzalni simbol ne samo genocida u BiH, vec i genocida u svijetu.
/E. R./

Vijesti: