Vijesti

Misli

Misli kod Nijagare "Vode koja grmi", naziva koji su ovom moćnom vodopadu dali američki Indijanci. 
Sve je danas postalo važno osim onog najvažnijeg: Biti čovjek i prepoznati čovjeka pored sebe!

Vijesti: