Vijesti

Pismo Predsjednistvu BiH

20. 09. 2019.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 16
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Gospodin Željko Komšić
Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine,
Gospodin Šefik Džaferović
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine,

Poštovani gospodine Komšić,
Poštovani gospodine Džaferović,

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} - obilježavajući 20 godina svoga rada - profilirao se kao liderska nacionalna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka.

Osnovna misija KBSA je jačanje ekonomskih, akademskih, kulturnih, naučnih, sportskih i političkih veza države Bosne i Hercegovine sa SAD i Kanadom. U svome radu KBSA je prezentirao američkom i kanadskom društvu najbolje vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i države, ideju i zavjet demokratske, slobodne, suverene, nezavisne i pluralne države Bosne i Hercegovine, ali i njen duh kao specifičan, prepoznat i univerzalan znak koji ne samo da toleriše, već uvažava i pomaže drugog i drugačijeg.
 
Analizirajući dosadašnju misiju i doprinos KBSA smatramo da je saradnju države Bosne i Hercegovine i njenih institucija sa SAD i Kanadom potrebno deci na veči nivo.

Smatramo da je uvođenje institucija konzula i  počasnog konzula Bosne i Hercegovine u SAD i Kanadi u ovom trenutku najbolji put jačanja diplomatskih, akademskih i kulturnih veza. Posebno bi bilo korisno uvesti instituciju konzula u gradu St Louis u SAD gdje se nalazi vise od 70.000 građana bosanskohercegovačkog porijekla, te instituciju počasnog konzula u Torontu, jednom od največih akademskih, kulturnih i političkih centara u Sjevernoj Americi.

Molimo vas da sa pažnjom razmotrite ovaj naš prijedlog koji, smatramo,  predstavlja bitan iskorak za bosanskohercegovačko predstavljanje u Sjevernoj Americi.

S poštovanjem,

Mirzet Mujčić
Predsjednik Upravnog odbora KBSA

Vijesti: