Vijesti

Istina i pravda su sastavni dio buduce Republike BiH

Istina i pravda su sastavni dio buduce Republike BiH i bolje buducnosti svih njenih gradjana i naroda.
Nas motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjecanja, a u ime bolje budućnosti. Jer oslobađanje žrtve od straha pomoću kulture sjecanja je ljudsko i božije pravo koje traži kaznu zločincima,a dobrim ljudima trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetlišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznađa. U toj borbi za istinu i pravdu ne zanamaju nas antidrzavni, antibosanski elementi i njihov jalov pokusaj da nas zaustave. Ne obaziremo se na prijetnje udruzene antibosnske koalicije u dijaspori, posebno Sjevernoj Americi.
/E. R. /

Vijesti: