Vijesti

Presuda u korist Nane Fate Orlović

IGK saopstenje za javnost
Presuda u korist Nane Fate Orlović
U današnjoj presudi vijeća u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava je odlučio da je došlo do povrede zaštita imovine uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Institut za istraživanje genocida u Kanadi pozdravlja presudu Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.
IGK

Vijesti: