Vijesti

Ovogodišji dobitnik Nobelove nagrade za književnost od strane Švedske akademije, austrijski književnik Peter Handke podržava ekstremnu nacionalističku politiku stvaranje Velike Srbije

Ovogodišji dobitnik Nobelove nagrade za književnost od strane Švedske akademije, austrijski književnik Peter Handke podržava ekstremnu nacionalističku politiku stvaranje Velike Srbije agresijom i genocidom. Ne priznaje presude internacionalnih sudova. negira sudski utvrđen genocid u Srebrenici. Nagrađivanjem političkog i nacionalističkog ekstrema, revizora historije, Švedska akademija šalje izuzeteno lošu poruku svijetu. Zapravo ovom nagradom koja ide u pogrešne ruke, ohrabruje se agresivni nacionalizam koji se želi širiti nasilnim zauzimanjem tuđih teritorija i porobljavanjem čitavih naroda.
It is incomprehensible that Swedish Academy  is rewarding a man who supports extreme nationalist policy of creating a Greater Serbia, aggression and genocide, a man who does not recognize the verdicts of international criminal tribunal, and continues to deny the genocide in Srebrenica despite the determination of the court. By rewarding political and nationalist extremes,  the Swedish Academy  is sending a bad message to the world. Actually this award, which is going into the wrong hands, encourages aggressive nationalism, which can spread the forced occupation of foreign territories and enslavement of entire peoples.
IGK - IGC

Vijesti: