Vijesti

IGK: Saopćenje povodom Kanadskih federalnih izbora

IGK: Saopćenje povodom Kanadskih federalnih izbora
Kanadski Bošnjaci imaju obavezu da pomognu onim kandidatima koji podržavaju vrijednosti istine, pravde, slobode i jednakosti.
Podržite one političke partije i kandidate koji su dali svoj doprinos da se bosanski jezik prizna u Kanadi, da se narodno ime Bošnjak upotrebljava u kanadskim statističim podacima, da Kanadski parlament usvoji dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH, da se Svijetski dan bijelih traka adekvatno obilježi u Kanadi, da Kanadski muzej za ljudska prava ima stalnu postavku o genocidu u Srebrenici i BiH, da se o genocidu u Srebrenici i BiH govori u kanadskim školama.
Podržite one  koji osuđuju govor mržnje i negiranje genocida u BiH i svijetu. Važno je da kanadsko društvo prepozna opasnosti od govora mržnje i na odgovarajući način zaštiti manjine od eskalacije mržnje i diskriminacije. Izbori u Kanadi predstavljaju ključni trenutak za kanadske Bošnjake, da izaberu predstavnike čija politika će pozitivno uticati na bošnjačku zajednicu u Kanadi i na BiH.
Zato je veoma važno za sve kanadske Bošnjake da ispune svoje građanske dužnosti i glasaju na predstojećim izborima i da tako izraze svoje demokratsko pravo na glas i mišljenje.
Institut za istraživanje genocida, Kanada


IGC’s Statement of Support for Electoral Candidates
Canadian Bosniaks have an obligation to help those electoral candidates who support values such as truth, justice, freedom, and equality.
Please support those political parties and candidates who have contributed towards: having Canada recognize the Bosnian language; helping to establish the usage of the national name Bosniak for the purpose of Canadian statistical data; encouraging the Canadian parliament to adopt two resolutions on the genocide in Srebrenica and in Bosnia and Herzegovina; ensuring that the worldwide White Armband Day is adequately observed in Canada; having the Canadian Museum for Human Rights maintain a permanent exhibition on the genocide that took place in Srebrenica and Bosnia-Herzegovina; and having the genocide in Srebrenica and Bosnia-Herzegovina be subjects that are taught in Canadian schools.
Show your support for those candidates who condemn hate speech and genocide denial in Bosnia and Herzegovina and the world. It is important for Canadian society to recognize the danger of hate speech and to adequately protect minorities from the escalation of hatred and discrimination.
The Canadian elections are an important opportunity for Canadian Bosniaks to choose representatives whose policies will have a positive impact on the Bosniak community of Canada, and on Bosnia and Herzegovina as well. That is why it is very important for all Canadian Bosniaks to fulfill their civic duty and vote in the upcoming elections and thus express their democratic right to voice their opinions.
Institute for Research of Genocide, Canada

Vijesti: