Vijesti

MacKenzie

To što kanadski general Luis Mekenzi skoro u svakom svome govoru i intervju, zadnji prije dva dana u beogradskoj politici, spominje aktivnosti bosanskohercegovačke zajednice u Kanadi je znak da ta mlada zajednica, nastala kao posljedica agresije, genocida i prisilnog etničkog čišćenja u BiH,  koja se materijalno, strategijski, organizaciono i lobistički tek formira, svojom aktivnosti, vec sada dobro smeta njegovim antibosanskim aktivnostima. Moralni debakl kanadskog generala Luisa Mekenzia  je u njegovom angažmanu usmjerenog na relativizaciji zločina agresije i genocida na prostoru države BiH. General Luis Mekenzi kao funkcioner UN je postupao protivno Konvenciji o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, na način što je znao da je osnovan ženski logor „Kod Sonje“ u Vogošći, a da ta lica nije pokušao, ne samo da zaštiti, nego kao što je poznato nije na vrijeme obavijestio svjetsku javnost i organe UN o postojanju takvih logora na područiju Sarajeva i RBiH, nego je naprotiv, znajući da se u takvom logoru nalaze zarobljena lica kojima su uskračena osnovna građanska prava, prava na život, tjelesni integritet, sloboda kretanja i misli, sudska zaštita i znajući za nečovječna postupanja prema tim licima koja su protivna pravilima međunarodnog prava za vrijeme rata, i koja lica su bila izložena silovanju, prostituciji, tjelesnom iživljavanju i drugim nečovječnim postupanjima ništa nije preduzeo. Naprimjer, predsjednik Alija Izetbegovic mu je dao listu mjesta za koje sumnja da su koncentracioni logori i general Mekenzi  nikad s tim nista nije uradio. Takva aktivnost generala koga su UN imenovale da donese pravedni mir, slobodu, istinu i pravdu je ponizila ne samo državu BiH koja još uvijek pati od posljedica agresije i genocida, već i UN, čija misija je potpuno pala u BiH.
/ E. R. /

Vijesti: