Vijesti

21. novembra, se navršava 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

21. novembra, se navršava 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma
Ovim sporazumom su nagrađeni agresori i njihovi kolaboracionisti koji su uništavali državu Bosnu i Hercegovinu i izvršili genocid nad njenim građanima. Današnja dejtonska Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta, od kojih je entitet Republika Srpska genocidna tvorevina velikosrpskog nacizma, nastala na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, obilježena i natopljena krvlju, te omeđena i prekrivena brojnim masovnim grobnicama i koncentracionim logorima, u kojoj legalno djeluju fašističke organizacije. Tu genocidnu tvorevinu međunarodna zajednica je legalizovala i legitimirala kao ustavnu kategoriju. Političko rukovodstvo i druge strukture entiteta Republika Srpska, u skladu sa velikosrpskom genocidnom ideologijom, politikom i praksom, na sve moguće načine prikrivaju, minimiziraju, relativiziraju i negiraju genocid; permanentno i kontinuirano izjednačavaju žrtve genocida sa zločincima; osporavaju historijski, političko-pravni i državni kontinuitet Bosne i Hercegovine, opstruiraju jačanje države Bosne i Hercegovine i konstantno sprovode secesiju, uništavanje države Bosne i Hercegovine, negirajući mogućnost održanja, razvoja i unapređenja kvaliteta zajedničkog života, čime se najozbiljnije dovode u pitanje univerzalne ljudske vrijednosti, slobode i prava, civilizacijske i kulturne tekovine.
21. November, it celebrates 24 years since the signing of the Dayton Peace Agreement
The Dayton Accords were awarded to the aggressors and their collaborators who are destroying the state of Bosnia and Herzegovina and the genocide committed against its citizens. Today's Dayton Bosnia and Herzegovina consists of two entities, one of which is the entity of the Republic of Srpska, a genocidal creation of ultranationalist Serbs, built on heavy violations of the international humanitarian law, marked and soaked, mainly in Bosniaks blood and surrounded by and covered in numerous mass graves and concentration camps, in which fascist organizations legally operate. There, the genocidal creation by the international community is legalized and legitimized as a constitutional category. The political leadership and other structures of the Republic of Srpska in accordance with the great genocidal ideology, policy and practice hides, minimizes, denies in all possible ways the genocide against Bosniaks. It equalizes the victims of genocide with its war criminals, challenging historical, political and legal government continuity of Bosnia and Herzegovina. It obstructs the strengthening of Bosnia and Herzegovina and constantly pursues secession, dissolution and the destruction of the state of Bosnia and Herzegovina. Furthermore it is denying the possibility of maintaining, developing and improving the quality of community life thus seriously undermining universal human values of freedom and rights, civilization and cultural achievements.
IGK/IGC

Vijesti: