Vijesti

IGK Poruka povodom Dana djeteta

IGK Poruka povodom Dana djeteta
Dvadesetog novembra 1959. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 20. novembra 1989. godine usvojila je Konvenciju o pravima djeteta. Obilježavanje 20. novembra, Međunarodnog dana dječjih prava ima za cilj skretanje pažnje na dječja prava u cijelom svijetu. Ništa nije važnije i moćnije od prava djeteta i glasa djeteta. Naša je obaveza da omogućimo i pomognemo da se glas svakog djeteta čuje i uvaži.
IGK

Vijesti: