Vijesti

BiH je ponosna zemlja

BiH je ponosna zemlja njenih hrabrih sinova i ponosnih kćeri koji su uvijek budni i prkosni od sna. Zato vaše neljudske izjave ne mogu ništa ugroziti u BiH. Ali zato govore o vašoj ličnosti, političkoj profilaciji i liderskim težnjama koji će završili na marginama povijesti.
IGK

Vijesti: