Vijesti

Vlada Kanade: Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće - Dan entiteta Republike Srpske ne može biti 9. januar.

06. 01. 2020.

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vlada Kanade: Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i
obavezujuće - Dan entiteta Republike Srpske ne može biti 9. januar.
Vlada Kanade preko bivšeg ministra vanjskih poslova. "Molim vas budite
sigurni da je Kanada čvrsto posvećena Općem okvirnom sporazuma za mir
i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i
Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom. Kao članica Upravnog
odbora Vijeća za implementaciju mira, Kanada podržava Bosnu i
Hercegovinu u svom razvoju kao stabilnu, održivu, demokratsku
multietničku državu, ohrabruje je da mirno sarađuje sa svojim
susjedima i snažno podržava njen putu ka evroatlanskim integracijama.
Svjesni smo diskriminirajuće odluke entiteta Republike Srpske u vezi
9. januara uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je
presudio proslavu 9. januara kao dana entiteta neustavnom. U kominikeu
Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanada i druge članice
su još jednom čvrsto ponovile da su odluke Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine konačne i obavezujuće i zatražile od svih nivoa vlasti u
Bosni i Hercegovini obavezno provođenje odluke Ustavnog suda“.

Zahvaljujući se Vladi Kanade na kontinuiranoj podršci istini, pravdi i
kulturi sjećanja na agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini Institut
za istraživanje genocida Kanada još jednom podsjeća svjetsku javnost
da je sramno u eri demokratije, zaštite ljudskih prava i sloboda, u
središtu ujedinjene Evrope, poslije “Nikada više!” nakon holokausta,
više od dvadeset godina poslije najvećeg zločina u Europi poslije
Drugog svjetskog rata, agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i
genocida nad Bošnjacima, obilježavati dan entiteta Republike Srpske.
Sve patriote i prijatelji istine i pravde u svijetu deveti januar
podsjeća na užas agresije i genocida i pokušaj uništenja države
Republike Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine  je ocijenio kako obilježavanje 9.
januara kao dana entiteta RS u Bosni i Hercegovini, nije u skladu sa
Ustavom Bosne i Hercegovine. Venecijanska komisija je dala mišljenje
da je izbor obilježavanja 9. januara za dan entiteta, podstaknut
osjećajima i događajima od značaja za samo jedan narod - srpski, dok
ga druge zajednice smatraju bolnom uspomenom. Deklaracijom usvojenom
9. januara 1992. godine započela je realizacija plana protiv države
Bosne i Hercegovine i realizacija genocidne agresije. Kompletno
tadašnje vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba osuđeno je za
ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Pozivamo visokog
predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da reaguje i poduzme sankcije
protiv organizatora obilježavanja 9. januara kao dana entiteta, zbog
kršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pozivamo bosansku
koaliciju u i van Bosne i Hercegovine da ozbiljno razmotri potrebu
organizovanog, institucionalnog i sistematskog lobiranja za istinu,
pravdu i kulturu sjećanja.
Institut za istraživanje genocida Kanada

01. 06. 2020.

Press release -Institute for Research of Genocide Canada

Government of Canada: Decisions of the Constitutional Court of Bosnia
and Herzegovina are final and binding - Day of the entity of Republika
Srpska can not be January 9. The Government of Canada signed by former
Foreign Minister: "Please be assured that Canada is firmly committed
to the General Framework Agreement for Peace and to the preservation
of Bosnia and Herzegovina’s territorial integrity and sovereignty in
accordance with international law. As a member of the Steering Board
of the Peace Implementation Council (SB PIC), Canada supports Bosnia
and Herzegovina in its development into a stable, viable, democratic
multi ethnic state, and encourages it to cooperate peacefully with its
neighbours and remain on track toward European Union and North
Atlantic Treaty Organization membership. We are aware of the decision
of the Republika Srpska to commemorate January 9, despite the ruling
by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina that found the
holiday unconstitutional. In the SB PIC Communiqué, Canada and other
members reiterated that decisions of the Court are final and binding
and reminded authorities in Bosnia and Herzegovina of their obligation
to implement Court decisions“.

Thanks to the Government of Canada for its continued support for the
truth, justice and culture of remembering aggression and genocide in
Bosnia and Herzegovina, the Institute for Research of Genocide Canada
once again reminds the world that is shameful that in an era of
democracy, with human rights protections and freedoms, at the center
of a united Europe, after the Holocaust and after "Never again!", more
than twenty years after the gravest crime in Europe since the Second
World War (the Srebrenica genocide), and genocidal aggression against
Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska will celebrate the day of its
creation on January 9. For all friends of truth and justice in the
world, January 9 in Republika Srpska recalls nothing other than the
horror of aggression and genocide as well as the attempted destruction
of the sovereign state of the Republic of Bosnia and Herzegovina.
Institute for Research of Genocide Canada

 

Vijesti: