Vijesti

Sa herojem iz Srebrenice Nedžadom Avdićem

Sa herojem iz Srebrenice Nedžadom Avdićem ciju poruku trebaju cuti svi. Nedžad je Srebreničanin koji je u julu 1995. godine preživio strijeljanje i genocid. Žrtva najužasnijeg zločina koji se može počiniti jednom narodu.
"Moje iskustvo je bilo traumatično, ali želim da me čuju svi. Pomirenje je jedino moguće na istini. Pomirenja na lažima i negiranju nema”.

Vijesti: