Vijesti

Hvala ekspertima i profesorima na veoma bitnim i sadržajnim razgovorima koje sam imao tokom Međunarodne naučne konferencije "Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda BiH 9. januara 1992. godine".

Hvala ekspertima i profesorima na veoma bitnim i sadržajnim razgovorima koje sam imao tokom Međunarodne naučne konferencije "Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda BiH 9. januara 1992. godine".
Thank you to the experts and professors for the very important and substantive discussions I had during the International Scientific Conference "Legal and Political Consequences of the Declaration on the Proclamation of the Republic of the Serbian People of BiH on January 9, 1992".

Vijesti: