Vijesti

 Ugrožavanjem državne imovine ugrožava se država Bosna i Hercegovina

 Ugrožavanjem državne imovine ugrožava se država Bosna i Hercegovina. Odluke političkog establšmenta entiteta RS su nadržavni čin usmjeren protiv BiH, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Bosanskohercegovačka država je vlasnik entiteta i entiteti su samo dio teritorijalnog uređenja države BiH. Ni u jednoj državi u svijetu jedan njen dio ne može i nesmije pobijati odluke Ustavnog suda. Pitanje državne imovine je pitanje državnog suvereniteta, integriteta i pravnog subjektiviteta. Disolucijom bivše SFRJ imovina nije postala entitetska, već državna imovina Bosne i Hercegovine.

IGK

Vijesti: