Vijesti

Važno je da Bosanci i Hercegovci uče bosanski jezik u Kanadi

Važno je da Bosanci i Hercegovci uče bosanski jezik u Kanadi. Da bi sačuvali državu BiH, trebamo prvo da sačuvamo i zaštitimo bosanski jezik. Bosanski jezik je najbolje i najefikasnije sredstvo očuvanja i jačanja najboljih vrijednosti države BiH u kanadskom Kulturnom mozaiku. Samo putem bosanskog jezika možemo čuvati i jačati bosanskohercegovačku kulturu, tradiciju, historiju u Kanadi kako bi slijedeće generacije znale svoje porijeklo. Bosanski jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlađe generacije, bosanskohercegovačkoj zajednici u Kanadi prijeti nestanak i potpuna asimilacija. Bosanski jezik je i važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Iz emocijalnih i svakih drugih razloga, jer, domovina je samo jedna. Učimo naš bosanski jezik kao najbolje i najefikasnije sredstvo našeg opstanka u Kanadi, sredstvo koje štiti od asimilacije dopuštajući integraciju. Nije vrijeme da se pitamo šta je država BiH učinila za nas. Vrijeme je da se upitamo šta smo mi uradili za državu BiH. Jedan od najboljih odgovora je da djeca koja su rođena u Kanadi uče i nauče bosanski jezik. Prisjetite se onog najdražeg blaga kojeg ste ponijeli, onog što vam dušman nije mogao oduzeti kad vas je tjerao sa vašeg ognjišta, a nije ni primjetio da nosite ovo blago. Vi ste ponijeli ono što se oduzeti ne može, ponijeli ste svoju plemenitost, humanost, kulturu, tradiciju, životne priče, doživljaje, sjećanja, historiju i ono najdraže blago bosanski jezik.

Vijesti: