Vijesti

Saopcenje Organizacionog odbora za javnost

Saopcenje Organizacionog odbora za javnost 


Predsjedavajući PBiH gospodin Željko Komšić, na poziv Organizacionog odbora, prisustvovao je u Torontu svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 1. Marta, Dana Nezavisnosti BiH. Svrha Akademije je bila proslava Dana nezavisnosti BiH kao i promocija suživota, tolerancije i ohrabrivanje ustrajnosti u procesu reintegracije BiH u evroatlanske integracije. 

U prigodnom govoru predsjedavajući Komšić se zahvalio dijaspori na svemu što čini za svoju domovinu, posebno za njen kontinuiran angažman na očuvanju veza s BiH, te njene tradicije i kulture. 

Ovaj historijski događaj za obe države, a posebno za BiH dijasporu u Kanadi zloupotrebio je jedan od gostiju svečane akademije gospodin Davorin Jurovicki. U pripremi službenog programa akademije Organizacioni odbor je prihvatio zahtjev gospodina Jurovickog da se obrati u ime dijaspore - Matice hrvatskih iseljenika u Kanadi. U tom smislu njemu, kao i svim učesnicima svečane akademije, je precizirano šta je svrha akademije i kako se treba odnositi prema ovom historijskom događaju. 

Na žalost gospodin Jurovicki je u svome govoru nije poštovao radni protokol akademije, zloupotrebio je zaključke Organizacionog odbora, pa samim tim i Dan nezavisnosti BiH. Posebno je zloupotrebio instituciju predsjedavajučeg Predsjedništva BiH, te svodeći Bošnjake na Turke i posebno bosanski jezik na turski povrijedio je kanadske Bošnjake. Gospodin Jurovicki treba da zna da je bosanski jezik jedna od najbitnijih komponenti kulture i tradicije bošnjačkog naroda, pa samim tim i države BiH. Imajući u vidu negativne posljedice neprofesionalnog djelovanja gospodina Jurovickog, te nepoštovanja unaprijed dogovorenog protokola.

Organizacioni odbor traži od gospodina Jurovickog da se javno izvini predsjedavajučem Komšiću, te BiH organizacijama i svim poslovnim ljudima koji su organizovali akademiju, te kanadskim Bošnjacima koji su duboko povrijeđeni njegovim govorom. 

Nije lahko imati svoju državu, a posebno ako se ta ista, BiH zove. Zato okupimo se oko riječi BiH koja simbolizuje državu sjajnog ljudskog umijeća, sklada i ljepote. Glas BiH će se i dalje čuti u Kanadi. Domovina je jedna i mi moramo mnogo više raditi na uzdizanju svijesti o BiH kao našoj državi-domovini i svijesti o bosanskohercegovačkim državnim i društvenim vrijednostima. 
Organization odbor  

Vijesti: