Vijesti

ABC Djeca

Poštovani roditelji i draga djeco,
Esselamu alejkum

Imajući u vidu da su škole zatvorene i da djeca ostaju zatvorena kod kuće s roditeljima više nastavnika bosanskog jezika u dijspori je više sedmica radilo i istraživalo najpogodnije metode i aplikacije za učenje maternjeg, bosanskog jezika. Naše istraživačko iskustvo je bilo veoma dragocjeno. Uvjerili smo se da savremene tehničke  pružaju veoma dobre mogućnosti učenja bosanskog jezika. Ali isto tako doznali smo i mnog menjkavosti ove metode učenja. Zaključujući naše istraživanje, nastavnici bosanskog jezika iz cijele dijaspore odlučili su da predlože aplikaciju - ABC Djeca - aplikacija za učenje bosanskog jezika.  

Značaj maternjeg jezika je višestruk; od identitarnih temelja, preko komunikacionih, edukativnih i vaspitnih do psiholoških, emotivnih i patriotskih faktora. Ovo se posebno odnosi na dijasporu koja egzistira u uslovima stranih jezika. Gubitak maternjeg jezika je prvi uzrok negativne asimilacije dijaspore u novim sredinama. Svi koji žele da izbjegnu ili ublaže tu asimilaciju trebaju pored škola maternjeg jezika aktivno i osmišljeno raditi na učenju i očuvanju maternjeg jezika kod najmlađeg uzrasta djece. Autori ove aplkacije su se potrudili da osmisle model učenja bosanskog jezika za najmlađe kroz zabavne, edukativne i druge metode primjerene najmlađem uzrastu djece.

ABC Djeca je model čijom kupovinom aplikacije po najpristupačnijoj cijeni {samo dva dolara}, {za naše roditelje i djecu ja sam obezbjedio besplatne kodove} -  možete ojačati osjećaj pripadnosti najmlađih i sačuvati naše korijenje (identitet). ABC Djeca je aplikacija za učenje bosanskog jezika. Aplikacija nudi veliki broj predmeta za interaktivno učenje. Sve riječi su na bosanskom i na engleskom jeziku. Sve aplikacije imaju audio i slike. Aplikacija ne koristi internet. Često ažuriranje s novim sadržajem Sadržaj: abeceda, matematika, brojevi, slova, životinje, memorija, slagalica, i mnogo vise. Sve je na bosanskom i engleskom jeziku sa audio i video slikama.  

Ja sam za sve roditelje i djecu polaznike škole bosanskog jezika u BIC Hamilton obezbjedio kodove -  jedan kod za jedan mobilni telefon. Svi oni koji su zainteresovani za kodove neka se javi na moj email: ramicemir123@gmail.com

Više informacija na:

ABC Djeca - aplikacija za učenje bosanskog jezika -  web stranica
https://www.abcdjeca.com/?fbclid=IwAR3WfWno9nYRX7ED5OwFMQ5Fyp4gougL--KD0JRHQB1zINnuV-gy-ZKfbsk  
ABC Djeca - aplikacija za učenje bosanskog jezika -  video
https://www.youtube.com/watch?v=nsLRNmbMuGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3feEH0zODXkfOVnxCctumoydiWLw0fAsQobFtqeFtfsBoRDD0T1IhccMQ  

Selam
Emir Ramić

 

Vijesti: