Vijesti

Kontinuitet sramnog rada anticivilizacijskie, antibosanske, dehumanizirajuće koalicije u manjem bh. entitetu.

Kontinuitet sramnog rada anticivilizacijskie, antibosanske, dehumanizirajuće koalicije u manjem bh. entitetu.
Danas se u manjem bh. entitetu obilježava Dan policije i 28 godina Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republike Srpske. Policija entiteta Republike Srpske je jedina policija u Evropi koju je Međunarodni sud pravde u Hagu osudio da je počinila genocid. Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 26. februara 2007. godine Presudu o predmetu BiH protiv Srbije zbog kršenja Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida. U toj presudi je utvrđeno “da su bosanski Srbi osmislili i implementirali genocid u i oko Srebrenice, kao i da je genocid počinjen u ime vlasti Republike Srpske”. Također, u presudi se navodi da su “u radnjama genocida učestvovali vojska i policija Republike Srpske”.
Negiranje međunarodnih i domaćih sudskih presuda o počinjenom genocidu je prijetnja novim genocidom. Genocid je ponovljiv! Problem genocida je problem cijelog čovječanstva. Shodno tome, i genocid u BiH treba posmatrati na evropskom i svjetskom nivou, u okviru međunarodnog prava, Povelje UN-a, Evropske Unije. Priznanje genocida predstavlja temelj pomirenja u BiH i regionu, temelj bolje zajedničke budućnosti bosanskohercegovačkog društva i države i temelj evroatlanskih integracija BiH. Bez pouka iz prošlosti, bez istine i pravde, nema sigurne budućnosti BiH. Budućnost zasnovana na međunarodno utvrđenim činjenicama o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi nema ozbiljne alternative. Ali istina ne može pobijediti sama. Za nju se trebamo boriti.
/E. R. /

Vijesti: