Vijesti

4. april - Svjetski dan borbe protiv mina. U BiH još oko 80 000 komada. Za deminiranje "nema sredstava".

4. april - Svjetski dan borbe protiv mina. U BiH još oko 80 000 komada. Za deminiranje "nema sredstava".
IGK povodom 4. aprila, međunarodnog Dana borbe protiv mina upozorava stanovništvo da ne ulazi u obilježena i sumnjiva područja. Minski problem prisutan je u 129 općina/gradova, odnosno 1.398 ugroženih mjesta. Kontaminiranost minama direktno utiče na sigurnost oko 545.603 stanovnika, odnosno 15 posto od ukupnog broja stanovnika BiH. Deset najugroženijih općina u BiH predstavljaju: Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš. U poslijeratnom periodu u BiH je od mina stradalo 1.756 osoba, od čega 613 osoba smrtno. Od toga je 185 žrtava bilo žene (11 posto), a 250 žrtava su bila djeca (14 posto). Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 127 deminera, od čega 51 deminer smrtno.
U više od 60 zemalja i teritorija opasnost od mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata utiču na živote miliona ljudi. Ove neselektivne ubice i dalje uzimaju previše ljudskih života, a gotovo 20 muškaraca, žena i djece svakodnevno bude ubijeno ili osakaćeno, podaci su Federalne uprave civilne zaštite.
Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim stepenom zagađenja minama, život stanovnika je u stalnoj opasnosti, a demineri Federalne uprave civilne zaštite svakodnevno rade na čišćenju minskih polja, uklanjanju i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava.
IGK se pridružuje godišnjoj kampanji #TogetherAgainstMines (Zajedno protiv mina) s ciljem podizanja globalne svijesti o problemima koje predstavljaju nagazne mine i druga eksplozivna sredstva zaostala iz rata.
Ovu kampanju je inicirao Međunarodni centar za humanitarno deminiranje iz Ženeve (Geneva International Centre for Humanitarian Demining – GICHD) kako bi međunarodna zajednica pojačala napore u protivminskom djelovanju.
IGK

Vijesti: