Vijesti

Reakcija povodom sramne, antibosanske, anticivilizacijeske izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina

14. 04. 2020.

Reakcija povodom sramne, antibosanske, anticivilizacijeske izjave  ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina 

Kontinuirana antibosanska kampanja ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima anticivilizacijski, antidemokratski i neljudski karakter. Vulin je jedan od najaktivnijih vođa srpske velikodržavne ideologije, koja ima za cilj stvaranje velike Srbije na račun podjele i uništenja države BiH i posebno bošnjačkog naroda. 


Vulin mora znati da je prošlo vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja "istina" koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. Manji bosanskohercegovački entitet je dejtonska kategorija teritorijalnog dijela jedinstvene bosanskohercegovačke države, države koja je priznata od međunarodne zajednice, uključujući UN, EU, SAD i Kanadu bez entiteta.

O Vulinovom  kontinuiranom i agresivnom kidisanja na državu BiH upoznali smo političke subjekte Kanade i lidere organizacija za zaštitu ljudskih prava i slobda. 

Vulinu treba  znati da je BiH ostala državna i društvena zajednica kroz dugu svoju povijest. Za razliku od Srbije, BiH je imala dublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom trajanju. BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i to Vulinu najviše smeta. Kao što su se patriote u i van BiH uspjeli suprotstaviti veliksorpskom rušilačkom agresoru, tako će se i danas suprostaviti Vulinu, koji treba dobro računati  na one koji se neće odreći svoje države BiH, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedinstvenog teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta, državnosti i nezavisnosti. Kontinuirana Vulinova antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne države BiH. Bosanski narodi i građani u i van BiH preziru Vulina.

Emir Ramić
Institut za istraživanje genovida Kanada

Vijesti: