Vijesti

Ovo je vrijeme kada se uči!

Ovo je vrijeme kada se uči!

Bosanci i Hercegovci sebe legitimiraju sa bosanskim jezikom.To se posebno odnosi na nas u dijaspori. Ne postoji nijedan fenomen svijesti kroz koji se bolje oslikava bosanskohercegovačka prošlost, sadašnjost i budućnost, nego što je to bosanski jezik. Bosanski jezik je bio, jeste i ostat će ključna dimenzija države BiH, i posebno ključna dimenzija odbrane od asimilacije građana Bosne i Hercegovne koji žive u dijaspori. U uslovima pandemije izazvane Korona virusom kada su djeca kod kuće preporučujemo ABC Djeca aplikaciju za učenje bosanskog jezika. Aplikacija nudi veliki broj predmeta za interaktivno učenje. Konsultovali smo više profesora bosanskog jezika širom dijaspore za ovu aplikaciju. Ista je ocjenjena veoma dobro, poučna, jednostavna prilagođena djeci različitih uzrsta. Spojimo zabavu i učenje bosanskog jezika dok su naša djeca u kući. Rezultat će biti veoma dobar. Učeći bosanski jezik mi našu djecu ušimo o našoj velikoj bosanskohercegovačkoj tradiciji, kulturi, historiji.

Vijesti: