Vijesti

Hvala gradu Frankfurtu koji je dodijelio Goetheovu nagradu 2020. bosanskohercegovačkom piscu Dževadu Karahasanu.

Hvala gradu Frankfurtu koji je dodijelio Goetheovu nagradu 2020. bosanskohercegovačkom piscu Dževadu Karahasanu. Ova prestižna nagrada je dokaz da Bosna i Hercegovina ima svoje, a svjetske intelektualne velikane zahvaljujući kojima imamo nadu u bolju budućnost. Dzevadov intelektualni rad je na tragu njegovog životnog kreda oličenog u njegovoj izjavi: "Bosna je više Evropa nego Evropa sama. Bez obzira na veoma komplikovanu političku situaciju u Bosni, ona će opstati".

Vijesti: