Vijesti

Dehumanizacija žrtava je kontinuitet genocida u Prijedoru

Dehumanizacija žrtava je kontinuitet genocida u Prijedoru
Poruka zločincu Nebojši Jevriću i svim drugim idejnim tvorcima i izvršiocima genocida u Prijedoru:
Osvijestite se i priznajte zločin genocida počinjen u ime vašeg naroda. To je moralno pravilo koje se prvo mora primijeniti na one čiji su zločini bili cilj agresije i genocida. Na onu vojno i politički moćniju političku zajednicu i njeno društvo, koja se u datom historijskom kontekstu nije sustegnula od sile, nije zauzdala nacionalizam i fašizam, nije ušutkala bojne pokliče i nije se odrekla oružanog nasilja kao načina rješavanja političkih nesuglasica. To bi mogla biti moralna poduka i politička poruka i za državu Srbiju, za srbijansko društvo, te za višestruko sluđene, indoktrinirane i pasivizirane građane bh. entiteta Republika Srpska.  Sa naše strane obečavamo svim zločincima koji se i danas slobodno šetaju Prijedorom da nećemo dopustiti da genocid u Prijedoru bude zaboravljen jer je strah od zaborava veći od užasa zločina.  
IGK

Vijesti: