Vijesti

Kontinuitet revizije bosanskohercegovačkih historijskih činjenica


Kontinuitet revizije bosanskohercegovačkih historijskih činjenica
Katolička crkva je misom u Sarajevu samo javno pokazala ono što kontinuirano postiji, vezu sa antibosanskom koalicijom u okviru koje lidersku poziciju imaju nacionalistički i fašistički subjekti. Misa zato nije samo vjerski obred protiv koga niko nema ništa, već prije evega ima izraziti politički i ideološki kontekst. Političko ideološki kontekst, odnosno zloupotreba vjere se prije svega vidi u inicijativi, i pokroviteljstvo nad događajem. Političko tijelo, Hrvatski narodni sabor koji sebe od nevladine organizacije promoviše u najbitniji subjekat odbrane hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini je zajedno sa Hrvatskim saborom i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske glavni promotor mise. Glavnu riječ u tom saboru ima politička partija, Hrvatska demokratska zajednica koja je vodila Republiku Hrvatsku u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, pa je na međunarodnom sudu osuđena za udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Ta ista partija, koja se nikada nije distancirala od   od udruženog zločinačkog pokreta i danas čini dio antibosanske koalicije sa ciljem ometanja evroatlanske stabilizacije Bosne i Hercegovine. Pod njenim okriljem su stvarani koncentracijski logori po Bosni i Hercegovini; iz te partije u Republici Hrvatskoj i njene ekspoziture u Bosni i Hercegovini već četvrt vijeka nastoje stvoriti treći entitet i otcijepiti dio Bosne i Hercegovine. Sve to asocira na vrijeme i kontinuira ga kada je u Sarajevu bila tzv. NDH koja je u Sarajevu, smatrajući ga dijelom svoje državne teritorije, izvršila strašne zločine. Ti strašni zločini i zločinci se u tome Sarajevu žale i mole za duše onih koji su bili dio te zločinačke fašističke države. Strašno je to dešavanje, 75 godina od pobjede nad fašizmom. Strašan kontekst. Upravo zbog toga konteksta, nije trebalo služiti Misu u Sarajevu. Napraviti misu u Sarajevu je ljudski, civilizacijski neodgovorno, u gradu u kojem je, u ustaškom teroru cijela velika populacija različitih nacionalnih skupina nestala. Sve navedeno jasno ukazuje na namjeru da se destabilčizira Bosna i Hercegovina i posebno Sarajevo, da se pokaže da hiljadugodišnja tradicija bosanskohercegovačke bitnosti i bitisanosti, oličena u poštovanju, prihvatanju, priznavanju drugog i drugačijeg nema više šanse. Istovremeno misa je znak da se u kontinuitetu radi na rehabilitiranju onih politika koje su vršile agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini ’90 godina. Fašizam se mora pobijediti, otjerati jer nema civiliziranog dijaloga sa fašizmom. Bosna i Hercegovina je  puna neofašističkih organizacija koje vrijeđaju žrtve i koje se finansiraju iz državnog budžeta.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: