Vijesti

Smatramo da je misa u Sarajevu za "žrtve" iz Bleiburga antibosanski čin

 Smatramo da je misa u Sarajevu za "žrtve" iz Bleiburga antibosanski čin Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i direktno ugrožavanje suvereniteta, integriteta i političkog, pravnog državnog subjektiviteta susjedne Republike Hrvatske putem Sabora Republike Hrvatske kao organizatora mise. Radi se o nedopustivoj intervenciji najvećeg zakonodavnog organa jedne države u susjednu zemlju. Osuđujemo bilo kakav pokušaj relativizacije ili minimiziranja ustaškog zločina. Sarajevo je grad u kojem su tokom Drugog svjetskog rata oni koje misa komemorira poubijali više od 10 hilada  ljudi. Svaka vjerska zajednica, pa tako i Katolička crkva je autonomna u odlučivanju kome će posvetiti svoje molitve. Nismo protiv mise i Katoličke crkve. Sarajevo je olimpijski i slobodarski grad. On je doživeo mnoge torture: preživio je agresiju, genocid, ratove, Eugena Savojskog, Hitlera, fašizam, NDH. Nemoguće je izjednačiti žrtve Aušvica, sa žrtvama bombardovanja Nirnberga, kao što nije moguće izjednačiti žrtve Jasenovca sa žrtvama Blajburga. U prvim slučajevima riječ o planskom, organizovanom i sistematskom uništavanju ljudi iza čega ne smije biti ni jedan Bog. Zna dobro Katolička crkva, pa i kardinal Puljić, da su među stradalim u Blajburgu bili i izvršioci stravičnog zločina u Jasenovca i sljedbenici ideje fašizma. Istina među njima bilo je i nevinih,
žena i djece. To bio kolateral odbrane od fašizma.
IGK

Vijesti: