Vijesti

Sjećanje na ubijenu mladost: 25 godina od zločina na tuzlanskoj Kapiji

Sjećanje na ubijenu mladost: 25 godina od zločina na tuzlanskoj Kapiji

Prije 25 godina u Tuzli se dogodio najteži zločin nad civilnim stanovništvom koji je počinjen na okupljalištu mladih, odnosno Kapiji. Kobnog 25. maja 1995. godine, tačno u 20:55 sati granata ispaljena sa srpskih položaja sa planine Ozren na glavnom okupljalištu u centru Tuzle usmrtila je 71 osobu, a život je od tog trenutka u cijelosti promjenjen kod skoro 200 ranjenih. Prosjek dobi ubijenih graÄ‘ana je 21 godina, a najmlaÄ‘a žrtva je dvoipogodišnji Sandro Kalesić kojeg je geler pogodio u srce dok je sjedio s roditeljima u jednom kafiću.

Do sada je za zločin pred prvostepenim sudom osuÄ‘en oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji do sada je osuÄ‘en Novak Đukić, general Vojske Republike Srpske. On je pred Sudom BiH proglašen krivim da je, kao komandant Taktičke grupe “Ozren” VRS, 25. maja 1995. naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na Kapiji, kada je ubijeno više od 70 osoba.

U februaru 2014. pušten je iz zatvora nakon što je Ustavni sud BiH – zbog pogrešne primjene zakona – ukinuo presudu kojom je bio osuÄ‘en na 25 godina zatvora. Sud BiH je u junu 2014. Đukiću smanjio kaznu na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio Sud BiH da je osuÄ‘eni na liječenju u Srbiji.

Potjernica za Đukićem raspisana je u oktobru 2014. jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje presude.

Viši sud u Beogradu je nekoliko puta odgaÄ‘ao ročište na kojem je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne.

Na Tuzlanskoj kapiji smrtno su stradali: Razija Dedović, Alma Brguljak, Senada Hasanović, Fahrudin Ramić, Pera Marinović, Šaban Mustačević, Edhem Sarajlić, Adnan Beganović, Asmir Bakalović, Suzana Dušić, Almasa Ćerimović, Amir Dapa, Amir Đuzel, Vesna Kurtalić, Edisa Memić, Sanja Ćajić, Nedim Rekić, Mustafa Vuković, Adnan Hujdurović, Edina Ahmetašević, Amira Mehinović, Franc Kantor, Asim Slijepčević, Sandro Kalesić, Edin Hodžić, Indira Borić, Sulejman Mehanović, Damir Kurbašić, Ilinka Tadić, Selma Nuhanović, Edin Mehmedović, Nihad Šišić, Amir ÄŒekić, Indira Okanović, Ilvana Bošnjaković, Admir Alispahić, Jasenko Rosić, Damir Bojkić, Samir Mujić, Rajif Rahmani, Almir Jahić, Lejla Bučuk, Azur Mujabašić, Azur Vantić, Suzana Abuismail, Šemsa Hasičić, Senahid Salamović, Nenad Marković, Hamdija Hakić, Petar Stjepanović, Elvis Alagić, Lejla Atiković, Armin Šišić, Rusmir Ponjavić, Alem Hidanović, Zada Dedić, Vanja Kurbegović, Jelena Stojičić, Hasa Hrustanović, Ago Hadžić, Selma ÄŒaušević, Nešet Mujanović, Adrijana Milić, Samir ÄŒirak, Muri Fatušić, Elvir Murselović, Adnan Saimović, Jasminka Sarajlić te još četiri osobe koje nisu identifikovane.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: