Vijesti

Saopćenje povodom komemorisanja Međunarodnog dana bijelih traka u Hamiltonu, Kanada

Saopćenje povodom komemorisanja Međunarodnog dana bijelih traka u Hamiltonu, Kanada

Još od 2016. godine kanadski grad Hamilton, u ime solidarnosti sa žrtvama genocida u Prijedoru se uključio u kampanju MeÄ‘unarodni dan bijelih traka. GraÄ‘ani tog grada postaju svjesni u kojim razmjerama se dogodio zločin genocida u Prijedoru. Bijele trake su jedan od dokaza genocidne namjere u Prijedoru.

I ove godine, zahvaljujući gradonačelniku Fred Eisenberger na velikom elektronskom panou ispred zgrade Skupštine grada Hamiltona, u znak sjećanja na progon i ubistvo 3.176 graÄ‘ana Prijedora i okoline napisano je: "Hamilton podržava MeÄ‘unarodni dan bijelih traka".

Dan bijelih traka ostaje stalni simbol borbe u Kanadi i svijetu protiv kontinuiranog negiranja zločina genocida u Prijedoru, protiv policijskih zabrana komemorativnih skupova žrtava u Prijedoru, protiv kontinuiranog odbijanja lokalne vlasti da dozvole izgradnju memorijala ubijenoj djeci i civilnim žrtvama. Dan bijelih traka je takoÄ‘er simbol borbe za istinu i pravdu, za ljudska prava i slobode, za poštovanje drugog i drugačijeg u čitavom svijetu. Zato tražimo da 31. maj postane trajno datumsko obilježje prijedorskih “bijelih traka”, da se institucionalizira i postane dio institucionalnog pamćenja. To je ujedno prilika da se 31. maj proglasi danom borbe protiv fizičkog obilježavanja ljudi, najmorbidnije dehumanizacije, segregacije i aparthejda, te zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, koji su uslijedili nakon markiranja žrtve.

Podsjećamo na veoma važne izjave članova Vlade i Parlamenta Kanade koji ovu državu, velikog prijatelja države Bosne i Hercegovine, svrstavaju kao jedinstvenu u svijetu koja komemoriše Dan bijelih traka.

John Baird bivši ministar vanjskih poslova Kanade:

- Dan bijelih traka u Kanadi je spomen žrtvama strašnog zločina u Prijedoru. Kanada najoštrije osuÄ‘uje sve oblike ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Kanada podržava napore da se putem “Dan bijelih traka u Kanadi” podiže svijesti o počinjenim zločinima u Prijedoru, u nadi da će počinitelji tih strašnih zločina biti privedeni pravdi, kako bi proces pomirenja mogao početi za sve one pogoÄ‘ene ovim užasnim zločinima.

Brian Masse, sponzor obje rezolucije o genocidu u Srebrenici koje su usvojene u kanadskom parlamentu, sponzor parlamentarne peticije za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi:

“Ja sa poštovanjem podržavam 'Svjetski dan bijelih traka' kao globalnu kampanju koja ima za cilj zaustavljanje poricanja zločina genocida. 31. maja 1992. vlasti u Prijedoru, gradu u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini, naredile su da svi nesrbi označe svoje kuće bijelim zastavama i da nose bijele trake prilikom napuštanja svojih kuća. Danas se sjećamo na brutalnost te mržnje i okrutnosti. Dužnost svih nas je da osiguramo da zločin genocida bude trajno iskorijenjen, da se žrtve takvih zločina pamte i da se počinioci tih zločina izvedu pred lice pravde. Danas na dan pamćenja i podrške žrtvama zločina, cijela globalna zajednica je posvećena istini, pravdi i poštovanju prijedorskih žrtava i njihovih porodica”.

Neka 31. maj 1992. služi kao opomena na zlo koje se desilo u Prijedoru i Bosni i Hercegovini i da svi zajedno djelujemo u funkciji sprečavanja ponavljanja zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina i genocida. Genocid u Prijedoru je crna tačka na savjesti meÄ‘unarodne zajednice i svijesti onih koji su počinili zločin. Naša je obaveza da pamtimo i obilježavamo. Da se nikada ne zaboravi i nikome ne ponovi.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: