Vijesti

Dan sjećanja na heroinu Jasminu Ahmetspahić.

Dan sjećanja na heroinu Jasminu Ahmetspahić.
U kampanji jednog od najvećih zločina protiv čovjećnosti, posebno protiv žene, zločinu silovanja, zločinu koji je presudama meÄ‘unarodnih sudova presuÄ‘en kao strategija agresije na BiH i sastavni dio genocida, Jasmina je radije izabrala smrt, nego poniženja i mučenja, čime je postala veličanstveni simbol otpora prema zlu, agresiji i genocidu i stalna inspiracija borcima, istraživačima, aktivistima za bolji svijet, za ljudska prava i slobode, za slobodni život bez agresije, genocida i posebno zločina silovanja. Jasmina je izmeÄ‘u zločinačkog iživljavanja i smrti odabrala odlazak s ovog svijeta da bi sviju nas stalno podsjećala na svoju žrtvu, žrtvu koja je putokaz i svjedoćenje da bez istine o agresiji i genocidu u BiH i pravde za žrtve tih najstrašnijih zločina poslije Holokausta u Evropi nema mirne BiH, mirne Evrope i mirnog svijeta. Sjećajući se žrtve Jasmine mi se danas sjećamo svih žrtava silovanja u BiH i svijetu. Jasmina je žrtvujući ono najvažnije što je imala, vlastiti život, zajedno sa svim drugim žrtvama silovanja, ušla u kolektivno sjećanje. Na žalost bosanskohercegovački politički establišment to kolektivno sjećanje još nije materjalizovao u zvaničan trag u kolektivnom sjećanju poput imena ulice, škole, trga. Boreći se za istinu o zločinima i zločincima, i za pravdu za žrtve zločina, mi nikoga ne mrzimo, već ne dozvoljavamo da Jasminina žrtva i sve druge žrtve ne bude uzaludne, da BiH kroz istinu, pravdu i institucionalizaciju kulture sjećanja postane bolje mjesto zajedničke egzistencije svih onih koji je poštuju i prihvataju. Kampanja za istinu, pravdu i slobodu je stalni pokušaj da se stimulira javna podrška za izgradnju boljeg svijeta. Svojom žrtvom, Jasmina je dokazala iz zaboravljenog bosanskohercegovačkog kutka svijeta, da se moguće oduprijeti opasnim silama koje podrivaju ljudskost i dostojanstvo žene. Budite i vi dio Jasmininog pokreta. Borite se protiv onih koji šire strah i mržnju, koji zagovaraju agresiju, genocid, koji negiraju sudske, naučno istraživačke i historijske činjenice o genocidu, koji glorifikuju osuÄ‘ene zločince i na taj način podržavaju ideologiju, politiku i praksu ponovnog provoÄ‘enja najstrašnijih zločina, uključujući i silovanje.

/E. R./

Vijesti: