Vijesti

All mosques in Canada commemorate the 25th anniversary of the Srebrenica genocideAll mosques in Canada commemorate the 25th anniversary of the Srebrenica genocide
This Friday, July 10, in hundreds of the mosques across Canada, Imams will address 25th anniversary of Srebrenica genocide that took place in 1995, July 11, in Bosnia and Herzegovina, committed by the Serb forces in the war that lasted from 1992-95. This was made possible thanks to national Canadian Council of Imams (CCI) who embraced the initiative from the Bosnian Muslim associations and mosques, Institute for research of genocide Canada, and other Muslim activists. The summary with the facts on Srebrenica genocide was provided by prof Emir Ramic from the Institute for research of genocide and facilitated with the talking points for khutbah to the CCI members by Imam Adnan Balihodzic from Bosnian Islamic Association ‘Gazi Husrev beg’ in Toronto. It’s worth noting that this year coincides also with 75th anniversary of the Holocaust.
According to Canada's 2011 National Household Survey, there were 1,053,945 Muslims in Canada, or about 3.2%, of the population, making Islam the second largest religion in the country after Christianity.
Institute for Research of Genocide Canada


Sve džamije u Kanadi komemorišu 25. godišnjicu od genocida u Srebrenici
Ovog petka, 10. jula, u stotinama džamija širom Kanade, imami će se u svojim hudbama obratiti članovima svojih zajednica povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, največeg zločina poslije Holokausta u Evropi, počinjenog od strane srpskih snaga za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Vijeće kanadskih imama je prihvatilo inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada, bošnjačkih islamskih cenatra u Kanadi i mnogih istaknutih javnih ličlnosti da se na ovakav način obilježi ovaj veliki zločin. Za ovaj veoma važan događaj u kanadskoj kulturi sjećanja profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, je pripremio osnovne činjenice o genocodu u Srebrenici koje uključuju sudske, naučno istraživačke i historijske činjenice o genocidu, te pregled aktivnosti Kanadske vlade i parlamenta po pitanju kulture sjećanja na Srebrenički genocid. Imam magistar Adnan ef. Balihodžić je na bazi navedenih činjenica pripremio prijedlog hudbe za imame. U godini kada komemorišemo 25. godišnjicu od genocida u Srebrenici vrijedno je napomenuti da komemorišemo i 75. godišnjicu od Holokausta. Institut za istraživanje genocida Kanada i predstavnici bošnjačkih islamskih centara u Kanadi će učestvovati u komemoraciji 75. godišnjice od Holokausta.
Prema kanadskom popisu stanovništva iz 2011. godine, u Kanadi ima 1.053.945 muslimana, ili oko 3,2%, stanovništva, čime je islam postao druga najveća religija u Kanadi nakon kršćanstva.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: