Vijesti

U BIC Hamilton održana komemoracija povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici

U BIC Hamilton održana komemoracija povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici

U organizaciji Bošnjačkog islamskog centra Hamilton i pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u našoj džamiji je održana koemoracija povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici. Proučen je Jasin i dova za žrtve genocida u Srebrenici i sve žrtve agresije na Republiku BiH i genocida protiv Bošnjaka. U kratom izlaganju profesor Emir Ramić je
Civilizacijska je obaveza i kulturna potreba razvijanje kulture sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i BiH. 
 Bošnjaci, žrtve genocida imaju povijesnu dužnost pamćenja i podsjećanja na genocid, koji je nad njima počinjen. Nosioci ideologije i politike genocida, kao i izvršioci genocida, imaju historijsku odgovornost da osude ideologiju, politiku i praksu genocida i da zahtijevaju da se u tom procesu najodgovorniji primjereno kazne. Sadašnja civilizacija mora omogućiti žrtvama genocida da ostvare pravo i na materjalno – financijsku nadoknadu za izvršeni genocid, Moramo razvijati sistem obrazovanja u matici i dijaspori  koji će učiti generacije da je na Republiku BiH izvršena višestruka agresija, a nad Bošnjacima genocid. Negiranje historijskih činjenica, koje su i sudskim presudama i političkim odlukama potvrÄ‘ene, može rezultirati novim genocidom. Bez pouka iz prošlosti, bez istine i pravde, nema bolje budućnosti. Kakvu budućnost možemo očekivati bez pravde i istine? Onima koji negiraju genocid bilo bi bolje da se suoče s istinom, kako bi i njihova djeca imala sigurniju, bolju budućnost. Bolja budućnost zasnovana na učenju o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi nema alternative. Zalaganje za obrazovanje o genocidu ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na sve one koji ponižavaju istinu i pravdu, te dehumaniziraju žrtve. Mlade generacije ćemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, vrijednostima ideje Bosne i bosanskog duha, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji raznih političkih establišmenata u BiH.

BIC Hamilton

Vijesti: