Vijesti

Toronto je grad koji pomiče granice

Toronto je grad koji pomiče granice
Više od 50% stanovnika Toronta pripada manjinskim skupinama. Osim toga, Toronto je pun raznih etničkih četvrti kao što su: Chinatown, Corso Italia, Little Italy, Little India, Greektown, Koreatown, Little Jamaica, Little Portugal i Roncesvalles, koji slave multikulturalizam grada. Za razliku od SAD-a, KanaÄ‘ani ne pokušavaju sve „kanadizirati”, već rade upravo suprotno – promoviraju i njeguju raznolikost. Kanadski Kulturni mozaik je zapravo bosanskohercegovački brend - Ideja Bosne i Bosanski Duh.

Vijesti: