Vijesti

Koristimo Stećak,

Koristimo Stećak, simbol bosanskoherceovačkog uzdizanja, kao glas Bosne, kao najbolju kulturnu i diplomatsku akciju koja može povezivati Bosnu sa sobom i sa svijetom. Jer oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati za Stećak ne treba da se plaše nijedne budućnosti. Do nas je.
/E. R./

Vijesti: